werkzaamheden

Brug Aduard voortgang werkzaamheden

Nieuwe brug Aduard

De aannemer is inmiddels volop aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de brug Aduard en met de aanleg van de nieuwe loskade. Momenteel is Prosperus bezig met het vastleggen van de bouwkundige staat van woningen en (bedrijfs)panden in een cirkel om de locatie van de werkzaamheden. De huidige situatie wordt vastgelegd en tijdens de bouw worden de eventuele trillingen, die de werkzaamheden mogelijk veroorzaken, gemonitord. De betrokken omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Werkzaamheden weg door Aduard 2 oktober

werkzaamheden bord

Eerder al hebben we gemeld dat we aanstaande zondag 25 september een nieuwe, dunne deklaag, gaan aanbrengen op de N983 door Aduard, op het gedeelte dat in juli dit jaar niet kon worden gefreesd. Om deze werkzaamheden veilig en snel te kunnen verrichten, wordt de Burgemeester Seinenstraat die dag afgesloten vanaf De Lindt tot aan de schoolzone (voorbij de Schoolstraat). Zondag 25 september, vanaf 6.00 uur 's morgens, geldt er een stop- en parkeerverbod en mogen er dus ook geen auto’s in de parkeerhavens langs de weg staan.

Werkzaamheden fietspad Nieuwklap 5 en 6 oktober

werkzaamheden bord

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Nieuwklap hebben we ontdekt, dat het fietspad beschadigd is. Om erger te voorkomen gaan we dit fietspad repareren. Het fietspad wordt daarvoor op 5 en 6 oktober aan de zuidkant van de Friesestraatweg afgesloten tussen de brug over het Aduarderdiep en Slaperstil. Fietsers uit beide richtingen moeten oversteken naar het fietspad aan de noordzijde (Aduard-zijde). Zij kunnen oversteken bij de verkeerslichten bij Aduard en bij de kruising bij Slaperstil. Tijdens de spits worden op deze locaties verkeersregelaars ingezet.

Abonneren op RSS - werkzaamheden