Dorkwerd

Brug Dorkwerd dicht 20 oktober

Brug Dorkwerd

Aanstaande donderdag, 20 oktober, verricht de aannemer herstelwerkzaamheden aan de brug Dorkwerd. Daarvoor is het nodig de brug in de hoogste stand te zetten. De weg is vanaf 8.00 uur gestremd en het verkeer wordt omgeleid. De eindtijd van deze stremming is, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden, voorzien om 18.00 uur. De direct omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd.

Brug Dorkwerd stand van zaken

Impressie brug Dorkwerd va http://www.vanspijkerinfrabouw.nl

De laatste fase van de werkzaamheden bij de brug is aangebroken. De aannemer heeft onlangs de verankering aangebracht van de damwanden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het afwerken van de bermen en de taluds. De brug is sinds april in bedrijf en sindsdien is er een aantal storingen geweest. Er wordt hard gewerkt om deze kinderziektes te verhelpen. Vanaf oktober gaat de Provincie Groningen verder met het planten van de bomen en bosschage. Deze werkzaamheden duren ongeveer een maand en veroorzaken geen verkeershinder.

Brug Dorkwerd stand van zaken

Brug Dorkwerd

De aannemer is bezig met de laatste werkzaamheden, voordat de bouwvakantie begint. De bouwvakantie is van 1 tot 22 augustus. Op dit moment wordt de versmalling in het kanaal weggegraven. Die versmalling behoorde bij de oude brug. Vervolgens werkt de aannemer de taluds (hellingen) af, waarna de bermen worden ingezaaid. De aannemer heeft inmiddels de oude asfaltlaag en fundering van de aansluitende wegen afgebroken. Dinsdag 26 juli asfalteert de aannemer nieuwe aansluitingen. De direct omwonenden zijn daarover al op de hoogte gesteld. Op dinsdag 26 juli is ook de E.H.

Brug Dorkwerd operationeel

Brug operationeel, wegwerkzaamheden gaan nog even door. Bekijk hier live: http://www.bouwwebcam.nl/dorkwerd/
De brug is, zoals bekend, succesvol tussen de landhoofden geplaatst en de eerste testen zijn inmiddels ook goed verlopen. Tijdens het inhijsen van de brug is de aannemer al aan de slag gegaan met het verwijderen van de oude wegen.
De afgelopen week stond in het teken van asfalteren en afronden van het metselwerk op de landhoofden.

Dorkwerd afgesloten 22 april tot 3 mei

Impressie brug Dorkwerd va http://www.vanspijkerinfrabouw.nl

Lemmerdelfzijl, 15 april 2016, Groen licht voor de reis van de brug.

Afgelopen maandag is het besluit genomen: dinsdag 19 april gaat de brug op transport. En, als het weer zo blijft, wordt de brug op zaterdag 23 april op zijn plek gehesen in Dorkwerd.

Voorbereiden hijswerk op locatie
Vrijdag 22 april, vanaf 10 uur, worden de wegen rondom de brug Dorkwerd afgesloten voor alle verkeer. Vanaf dat moment worden de grote kranen opgebouwd, die zaterdag 23 april het brugdek op zijn plek gaan leggen. De afsluitingen en omleidingen staat op http://lemmer-delfzijl.nl/projecten/brug-dorkwerd/documenten/ .

Abonneren op RSS - Dorkwerd