brug

Nieuwklap een tent op het nieuwe brugdek

Brug

Een tent op het nieuwe brugdek. 22 februari wordt het beton gestort op het nieuwe brugdek. Omdat beton alleen gestort kan worden bij temperaturen boven de 5 graden, is op het brugdek een tent opgezet. In de tent staan kachels die de lucht opwarmen tot boven de 5 graden. Als beton onder de 5 graden komt, wordt de verharding vertraagd. Als het vriest, kan het beton zelfs kapot gaan. In dat geval zou het beton weer gesloopt moeten worden. De tent heeft een afmeting van 45 bij 30 meter en blijft drie weken lang staan.

Nieuwklap

Nieuwklap

Volgende week gaat de aannemer verder met het aanbrengen van zand aan de westzijde van het Aduarderdiep.

1. tijdelijke loskade
2. nieuwe brug
3. nieuwe loskade
4. bestaande brug

Nieuwe brug Aduard

Brug

* De aannemer heeft de nieuwe loswal in gebruik genomen. Schepen voeren hier zand aan voor de fundatie van de rondweg.
* Er is begonnen met het frezen van asfalt in de oude loswal aan de zuidkant van het Van Starkenborghkanaal. Door het frezen wordt het asfalt verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe bouwkuip aan de zuidkant.
* De eerste damwanden voor de zuidelijke bouwkuip van de brug zijn geplaatst. Deze staan in het water.

Brug Dorkwerd dicht 20 oktober

Brug Dorkwerd

Aanstaande donderdag, 20 oktober, verricht de aannemer herstelwerkzaamheden aan de brug Dorkwerd. Daarvoor is het nodig de brug in de hoogste stand te zetten. De weg is vanaf 8.00 uur gestremd en het verkeer wordt omgeleid. De eindtijd van deze stremming is, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden, voorzien om 18.00 uur. De direct omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd.

Nieuwe brug Aduard

werkzaamheden bord

De komende week (vanaf 10 oktober) wordt het werkterrein van de aannemer ingericht. Vanaf dat moment wordt de A. Harkemaweg vanaf de locatie van de nieuwe brug tot aan het knooppunt Nieuwklap, fysiek afgesloten. In de week van 17 oktober start het aanbrengen van damwanden voor de nieuwe loskade. De aanleg van de loskade duurt ongeveer tot eind dit jaar, waarna de aanleg van de nieuwe brug start.

Brug Dorkwerd stand van zaken

Impressie brug Dorkwerd va http://www.vanspijkerinfrabouw.nl

De laatste fase van de werkzaamheden bij de brug is aangebroken. De aannemer heeft onlangs de verankering aangebracht van de damwanden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het afwerken van de bermen en de taluds. De brug is sinds april in bedrijf en sindsdien is er een aantal storingen geweest. Er wordt hard gewerkt om deze kinderziektes te verhelpen. Vanaf oktober gaat de Provincie Groningen verder met het planten van de bomen en bosschage. Deze werkzaamheden duren ongeveer een maand en veroorzaken geen verkeershinder.

Brug Dorkwerd stand van zaken

Brug Dorkwerd

De aannemer is bezig met de laatste werkzaamheden, voordat de bouwvakantie begint. De bouwvakantie is van 1 tot 22 augustus. Op dit moment wordt de versmalling in het kanaal weggegraven. Die versmalling behoorde bij de oude brug. Vervolgens werkt de aannemer de taluds (hellingen) af, waarna de bermen worden ingezaaid. De aannemer heeft inmiddels de oude asfaltlaag en fundering van de aansluitende wegen afgebroken. Dinsdag 26 juli asfalteert de aannemer nieuwe aansluitingen. De direct omwonenden zijn daarover al op de hoogte gesteld. Op dinsdag 26 juli is ook de E.H.

Dorkwerd afgesloten 22 april tot 3 mei

Impressie brug Dorkwerd va http://www.vanspijkerinfrabouw.nl

Lemmerdelfzijl, 15 april 2016, Groen licht voor de reis van de brug.

Afgelopen maandag is het besluit genomen: dinsdag 19 april gaat de brug op transport. En, als het weer zo blijft, wordt de brug op zaterdag 23 april op zijn plek gehesen in Dorkwerd.

Voorbereiden hijswerk op locatie
Vrijdag 22 april, vanaf 10 uur, worden de wegen rondom de brug Dorkwerd afgesloten voor alle verkeer. Vanaf dat moment worden de grote kranen opgebouwd, die zaterdag 23 april het brugdek op zijn plek gaan leggen. De afsluitingen en omleidingen staat op http://lemmer-delfzijl.nl/projecten/brug-dorkwerd/documenten/ .

Nieuwe brug Lemmer-Delfzijl Aduard en omgeving

Brug golden gate

De afgelopen maanden zijn we gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de brug bij Aduard en de aanleg van de Rondweg Aduard-Nieuwklap en het knooppunt Nieuwklap.
We blijven u met deze nieuwsbrief steeds informeren over de werkzaamheden, wat we gaan doen, wat we hebben gedaan, waar u tegen aan kunt lopen in uw woon- en/of werkomgeving.
Naarmate het werk buiten toeneemt, zal de frequentie van deze nieuwsbrief ook toenemen.

Abonneren op RSS - brug