OranjeRun 2016

Oranjerun

Het is weer tijd voor de OranjeRun, georganiseerd door Stichting Orjanjerun Middag-Humsterland. Zie voor meer informatie: http://www.oranjerun.nl/site/

Er zijn voldoende vrijwilligers (verkeersregelaar) voor de OranjeRun 2016.

* Oranjerun op 27 april 2016.
* Start/finish zijn aan de Julianastraat te Oldehove.
* De wedstrijdlopers, voor de afstand van 10,6 km en 10 mijl (16 km) starten 's middags om 14.00 u.
* De lopers voor de 5 km, waaronder de jongens en meisjes van de Basisscholen starten om 14.10 u.

Werkzaamheden in en om Aduard

Te dempen sloten rond Aduard

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat we de komende weken het werkgebied voor de rondweg Aduard-Nieuwklap en het knooppunt Nieuwklap, minder aantrekkelijk gaan maken voor de poelkikker en zo te voorkomen dat de poelkikker teruggaat naar het afgeschermde werkgebied.
Daarvoor gaan we de komende twee weken (vanaf maandag 21 maart) bij Nieuwklap de sloten dempen. Voor het dempen van de sloten wordt geen grond aangevoerd, maar gewerkt wordt met grond die ter plaatse beschikbaar is.

Bron: Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl Aduard en omgeving

Herinneringen aan Carlo teruggevonden

Manon en Carlo

De zoekactie van de haast wanhopige Manon Huizing uit Saaksum naar haar mobieltje, met daarop dierbare herinneringen, haalde de (landelijke) media. In een oproep in Hart van Nederland vroeg Manon aan heel Nederland uit te zien naar haar mobieltje met daarop de foto’s en filmpjes van haar op 9 december 2015 verongelukte vriend Carlo IJff. Het gewenste resultaat bleef uit.

Zoektocht naar bromtoon Zuidhorn leidt soms naar NAM-terrein

Spectrum

Het onderzoek naar laagfrequent geluid in de gemeente Zuidhorn is afgerond. De geluidsmetingen zijn eind november 2015 uitgevoerd door geluidsspecialisten van de Omgevingsdienst samen met Microflown Technologies. Deze metingen zijn de afgelopen periode in kaart gebracht en geanalyseerd. Enkele inwoners die last hebben van laagfrequent geluid zijn actief betrokken bij het onderzoek. Zij hebben vooraf hun vertrouwen uitgesproken over de onderzoeksmethode en hebben een logboek bijgehouden. In een enkel geval komt het laagfrequent geluid dat is vastgesteld in de woningen overeen met het laagfrequent dat vastgesteld is rondom het NAM- terrein. De gemeente zal, naar aanleiding van het onderzoek, contact hebben met haar gemeenteraad, de NAM en de Rijksoverheid.

Bekijk de onderzoeksresultaten op de website van de gemeente zuidhorn: http://www.zuidhorn.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws_3800/item/onderzoek...

En het artikel op RTV Noord: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/160509/Zoektocht-naar-bromtoon-Zuidhorn-le...

Nieuwe brug Lemmer-Delfzijl Aduard en omgeving

Brug golden gate

De afgelopen maanden zijn we gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de brug bij Aduard en de aanleg van de Rondweg Aduard-Nieuwklap en het knooppunt Nieuwklap.
We blijven u met deze nieuwsbrief steeds informeren over de werkzaamheden, wat we gaan doen, wat we hebben gedaan, waar u tegen aan kunt lopen in uw woon- en/of werkomgeving.
Naarmate het werk buiten toeneemt, zal de frequentie van deze nieuwsbrief ook toenemen.

Pagina's

Abonneren op Soaksm RSS