Zoektocht naar bromtoon Zuidhorn leidt soms naar NAM-terrein

Spectrum

Het onderzoek naar laagfrequent geluid in de gemeente Zuidhorn is afgerond. De geluidsmetingen zijn eind november 2015 uitgevoerd door geluidsspecialisten van de Omgevingsdienst samen met Microflown Technologies. Deze metingen zijn de afgelopen periode in kaart gebracht en geanalyseerd. Enkele inwoners die last hebben van laagfrequent geluid zijn actief betrokken bij het onderzoek. Zij hebben vooraf hun vertrouwen uitgesproken over de onderzoeksmethode en hebben een logboek bijgehouden. In een enkel geval komt het laagfrequent geluid dat is vastgesteld in de woningen overeen met het laagfrequent dat vastgesteld is rondom het NAM- terrein. De gemeente zal, naar aanleiding van het onderzoek, contact hebben met haar gemeenteraad, de NAM en de Rijksoverheid.

Bekijk de onderzoeksresultaten op de website van de gemeente zuidhorn: http://www.zuidhorn.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws_3800/item/onderzoek...

En het artikel op RTV Noord: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/160509/Zoektocht-naar-bromtoon-Zuidhorn-le...

Tags: