Werkzaamheden fietspad Nieuwklap 5 en 6 oktober

werkzaamheden bord

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Nieuwklap hebben we ontdekt, dat het fietspad beschadigd is. Om erger te voorkomen gaan we dit fietspad repareren. Het fietspad wordt daarvoor op 5 en 6 oktober aan de zuidkant van de Friesestraatweg afgesloten tussen de brug over het Aduarderdiep en Slaperstil. Fietsers uit beide richtingen moeten oversteken naar het fietspad aan de noordzijde (Aduard-zijde). Zij kunnen oversteken bij de verkeerslichten bij Aduard en bij de kruising bij Slaperstil. Tijdens de spits worden op deze locaties verkeersregelaars ingezet.

Tags: