Nieuwe brug Aduard

Brug

* De aannemer heeft de nieuwe loswal in gebruik genomen. Schepen voeren hier zand aan voor de fundatie van de rondweg.
* Er is begonnen met het frezen van asfalt in de oude loswal aan de zuidkant van het Van Starkenborghkanaal. Door het frezen wordt het asfalt verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe bouwkuip aan de zuidkant.
* De eerste damwanden voor de zuidelijke bouwkuip van de brug zijn geplaatst. Deze staan in het water.

Volgende week gaat de aannemer:
* door met het aanbrengen van zand in de fundatie van de rondweg;
* door met het plaatsen van damwanden voor de zuidelijke bouwkuip;
* de noordelijke bouwkuip ontgraven zodat de damwanden kunnen worden verankerd;
* beginnen met werkzaamheden naast de E.H. Woltersweg. De boomstobben worden verwijderd en de fundatie voor het toekomstige fietspad wordt ontgraven en gevuld met zand.

Tags: