Brug Dorkwerd stand van zaken

Impressie brug Dorkwerd va http://www.vanspijkerinfrabouw.nl

De laatste fase van de werkzaamheden bij de brug is aangebroken. De aannemer heeft onlangs de verankering aangebracht van de damwanden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het afwerken van de bermen en de taluds. De brug is sinds april in bedrijf en sindsdien is er een aantal storingen geweest. Er wordt hard gewerkt om deze kinderziektes te verhelpen. Vanaf oktober gaat de Provincie Groningen verder met het planten van de bomen en bosschage. Deze werkzaamheden duren ongeveer een maand en veroorzaken geen verkeershinder.

Tags: