Brug Dorkwerd stand van zaken

Brug Dorkwerd

De aannemer is bezig met de laatste werkzaamheden, voordat de bouwvakantie begint. De bouwvakantie is van 1 tot 22 augustus. Op dit moment wordt de versmalling in het kanaal weggegraven. Die versmalling behoorde bij de oude brug. Vervolgens werkt de aannemer de taluds (hellingen) af, waarna de bermen worden ingezaaid. De aannemer heeft inmiddels de oude asfaltlaag en fundering van de aansluitende wegen afgebroken. Dinsdag 26 juli asfalteert de aannemer nieuwe aansluitingen. De direct omwonenden zijn daarover al op de hoogte gesteld. Op dinsdag 26 juli is ook de E.H. Woltersweg gestremd voor al het verkeer. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. U kunt de kaart met omleidingsroute hier downloaden. http://lemmer-delfzijl.nl/projecten/brug-dorkwerd/documenten/

Calamiteiten
Tijdens de bouwvakantie wordt er bij de brug Dorkwerd niet gewerkt.
Voor calamiteiten in deze periode kunt u contact opnemen met het calamiteitennummer van de aannemer: 06 - 39 87 00 79.

Tags: